Många kunder och arbetsgivare/anställda har funderingar kring Coronaviruset och spridningen av detta. 

 

Vi tar inte emot kunder som är förkylda, hostar eller har feber.

             Du ska ha varit helt frisk i två dagar innan du bokar ny tid.

• Stanna hemma om du känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber.

• Avstå från att göra icke-nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus samt att helt avstå från sådana besök om man känner sig sjuk.

• Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta och noga!

 

Följ direktiven från folkhälsomyndigheten som ändras utifrån dagsläget. 

Ring 1177 (om du har symtom) 

Ring 113 13 (om du har orosfrågor men inga symtom) 

Du som kund är självklart alltid välkommen att rådfråga oss, vi försöker hjälpa till med det vi kan.


Frågor och svar om coronavirus (covid-19)

Vänligen

Vi på Hälsobarometern