Nämndemansgården i Sverige AB arbetar med hela verksamhetskedjan från utbildning och förebyggande insatser till utredning, behandling och efterbehandling. Vi är rikstäckande och vårt arbete koordineras från ett 20 tal enheter runt om i landet.

Nämndemansgården har lång erfarenhet av att samarbeta med företagshälsor i hanteringen av riskbruk och beroenderelaterad ohälsa hos företagshälsans kunder. Utifrån gemensamma processer och rutiner skapas en säker och trygg rehabiliteringskedja av hög kvalitét som företagshälsan kan erbjuda sina kunder när resurserna saknas internt. 

I rehabiliteringsprocessen arbetar vi med alla grader av problematik, från riskbruk till skadligt bruk och utvecklat beroende. Vår fokus är diagnostiserbara beroendesjukdomar som alkohol, drog och spelberoende samt stöd och program för personer med riskbruk/skadligt bruk. Varje insats tar sin utgångspunkt i en utredning som ger en individuell bedömning som tar hänsyn till såväl grad av problematik som arbetssituation, social situation samt eventuellt andra parallella symptom som exempelvis stresspåverkan, ångest och/eller depression.

Nämndemansgården i Sverige AB har ett 20 tal enheter runt om i landet. Vår målsättning är att hela tiden utveckla vår verksamhet och att uppdatera våra metoder för att hålla hög kvalitet. Vi är lyhörda för våra kunders behov och förväntningar och utvecklas utifrån hur dessa står i relation till forskning på området. Genom att löpande utvärdera våra insatser och följa forskningen på området säkerställer vi goda resultat. Kompetensutveckling bland våra medarbetare och deras engagemang i förbättringsarbetet är av stor betydelse.

Nämndemansgården är sedan 2014 certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008.