KBT terapeut: Annika Bauer

De allra flesta kan någon gång i livet behöva stöd från någon utomstående. Det kan gälla stressrelaterade besvär, sömnsvårigheter, nedstämdhet, oro och ångest samt arbetsrelaterade utmaningar. Det kan också handla om utmaningar i relationer, på arbetet eller hemma.

KBT är en målfokuserad och väl avgränsad metod för att komma vidare i det man mår dåligt av. I ett begränsat antal samtal får du hjälp att sortera tankar och känslor, tydliggöra vilka delar som är viktigast och hitta sätt att arbeta med och hantera dessa. Vilka behov föreligger och vilka resurser finns.

Vi har även ett samarbete med:

Christine Nivung är beteendevetare, organisationskonsult samt utbildad i KBT 1 hon har individuella samtal, grupper, utbildningar, föreläsningar, handledning.

Ylva Lundin leg. psykoterapeut, handleder på högskolan SAPU i Sthlm i KBT 1 & 2, organisationskonsult som har samtal med individ, grupper, föreläsningar, utbildning och handledning för chefer.

Kontakta oss på Hälsobarometern så förmedlar vi kontakt.