KBT, Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till psykiskt illabefinnande. KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi. 

 

Det är en aktiv terapiform där man tillsammans med sin terapeut utforskar alternativa tankar och handlingsmönster som inte är välfungerande. Vid varje tillfälle väljs en hemuppgift ut som följs upp vid nästa session. Detta för att kunna prova sina ”nya färdigheter” på riktigt, och sedan kunna utvärdera dem tillsammans med sin terapeut. 

KBT utvecklas först som en metod för behandling av ångestsjukdomar och depression, men efter vetenskapliga studier har det visats att KBT är en effektiv behandling mot flera olika problem såsom sömnproblem, fobier, missbruk, ätstörningar och kroniska smärtor mm.