Friska företag och motiverade medarbetare

Aron Antonovsky som forskat på hälsobringande faktorer i olika sammanhang lyfte fram tre avgörande begrepp: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa är ständigt aktuella även när det gäller gott ledarskap och motiverade medarbetare. De utgör grund för hälsosamma arbetsplatser.

Genom att arbeta förebyggande som arbetsgivare kan därför en hel del stress och ohälsa undvikas. Chefer som är goda ledare och ger feedback på resultat samt ett ledningsarbete som bidrar till tydliga mål och uppdrag främjar motivation och effektivt samarbete samtidigt som stressen minskar. Som medarbetare behöver jag förstå ”hur hela katedralen som vi bygger ska se ut” och inte bara uppleva att ”jag hugger sten efter sten”.  

Det är inte organisationsstrukturen i sig, utan väl så mycket ledarskapet och kulturen som stöttar en god organisering av arbete och samarbete i vardagen och som avgör hur den interna dialogen och samspelet fungerar. 

Vår Psykolog Agneta Rosenquist coachar chefer och ledningsgrupper liksom nyckelpersoner i företaget. Dessutom utvecklar hon team och hela verksamheter med Antonovskys forskningsfynd som utgångspunkt.    

Agneta kan, som psykolog och specialist inom utredning, bedömning och diagnos, också bidra med personlighetsbedömningar i samband med personlig utveckling och urval. 

Agneta har lång och bred erfarenhet av konsultarbete i både små och stora företag och koncerner. En effektiv och attraktiv arbetsplats är hennes motto.