Utredning av förstadagsintyg – utreder och kan ge dig som arbetsgivare ett underlag inför beslut om förstadagsintyg.

Tjänsten består av tre delar:

 • Samtal mellan arbetsgivare och mig
 • Samtal mellan medarbetare och mig
 • Underlag till arbetsgivare att ta beslut om rehabiliteringsåtgärder. Beslut om förstadagsintyg kan vara en sådan åtgärd.

Förstadagsintyg uppföljning. (max 12 månader). (Om du som arbetsgivare har fattat ett beslut om förstadagsintyg för en medarbetare kan jag stötta med uppföljning av förstadagsintyg samt förslag på åtgärder efter avslutat förstadagsintyg.

Arbetsinriktat rehabstöd

Mitt stöd kan till exempel användas till att:

 • Stötta dig som chef att ta fram rehabiliteringsplan för din anställde som förväntas vara sjuk under en längre tid.
 • Göra en planering för återgång i arbete för din anställde som är sjuk och förväntas återgång i arbete
 • Vid behov uppföljning av rehabiliteringsplanen.
 • Anpassa arbetsplatsen, arbetstider eller arbetsuppgifter för den enskilde, som till exempel behov av anpassningar, arbetshjälpmedel eller ändra arbetssätt.
 • Rådgivande samtal kring arbetsanpassning och rehabilitering till arbetsgivare
 • Inom vårdcentral kan jag stödja sjukskrivna i rehabiliteringsprocess.
 • Fungerar som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.
 • Intern samordning av rehabilitering och sjukskrivning samverka med externa aktörer, till exempel Försäkringskassan och arbetsgivare.

Kontakta Hälsobarometern så berättar vi mer.